(VN001-1) ฮานอย-ฮาลอง 4 วัน 3 คืน ราคา 12,900.- โดยสายการบินJetstar Airways
เดินทาง 2-5 ธ.ค.59 D1:กรุงเทพฯ – ฮานอย
D2:สุสานโฮจิมินห์ – บ้านโฮจิมินห์ – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – เจดีย์เสาเดียว -Tran Quoc Pagoda – เดินทางสู่ฮาลอง
D3: ล่องอ่าวฮาลอง – ถ้ำนางฟ้า – เมืองไฮดวง – ฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหง็อกเซิน - ช้อปปิ้งตลาดย่านการค้า 36 สาย– หุ่นกระบอกน้ำ
D4: ฮานอย – กรุงเทพฯ
ดูรายละเอียดทัวร์
(HK055)Special ฮ่องกง-นองปิง-เซิ่นเจิ้น-พิพิธภัณธฑ์เซิ่นเจิ้น 3 วัน 2 คืน ราคา 9,999.- โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค
เดินทาง 3-5 / 5-7 พ.ย.59 D1:กรุงเทพฯ – ฮ่องกง –กระเช้านองปิง 360องศา –พระใหญ่ลันเตา – เซินเจิ้น
D2:เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่ –พิพิธภัณธฑ์เซิ่นเจิ้น - โชว์น้ำ 3D
D3:เซินเจิ้น –ฮ่องกง- รีพัลเบย์ -วัดแชกงหมิว- อิสระช้อปปิ้งนาธาน-สนามบินฮ่องกง-กรุงเทพ
ดูรายละเอียดทัวร์
(HK053) ฮ่องกง-นองปิง-เซินเจิ้น- จูไห่ 3 วัน 2 คืน ราคา 11,900.- โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค
เดินทาง ต.ค. - ธ.ค. 59 D1:กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-กระเช้านองปิง 360องศา-พระใหญ่ลันเตา-เซินเจิ้น
D2:เซินเจิ้น -จูไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-พระราชวังหยวนหมิง+ โชว์ +ช้อปปิ้งกงเป่ย
D3:จูไห่ -ฮ่องกง- รีพัลเบย์ -วัดแชกงหมิว- อิสระช้อปปิ้งนาธาน-สนามบินฮ่องกง- กรุงเทพฯ
ดูรายละเอียดทัวร์
(HK015) ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า 3วัน 2 คืน ราคา 12,900.- โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค
เดินทาง พ.ย. - ธ.ค. 59 D1:กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – รีพัลเบย์ – วิคตอเรีย พ้อยท์– อิสระช้อปปิ้งนาธาน- จูไห่
D2:จูไห่ –สาวงามหวีหนี่ – ถนนคู่รัก –ช้อปปิ้งกงเป่ย –พระราชวังหยวนหมิงหยวน + โชว์
D3:จูไห่ – มาเก๊า –เจ้าแม่กวนอิมค์ปรางค์ทอง – โบสถ์เซนต์ปอลล์ – เซนาโด้ สแควร์ -เวเนเชี่ยน-ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
ดูรายละเอียดทัวร์
(HK037) ฮ่องกง – ดิสนีย์แลนด์ – จูไห่ – นองปิง 3 วัน 2 คืน ราคา 14,900.- โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค
เดินทาง ต.ค. - ธ.ค. 59 D1: กรุงเทพฯ – ฮ่องกง– ดิสนีย์แลนด์ – จูไห่
D2: วันที่สอง ถนนคู่รัก – สาวงามหวีหนี่ – ช้อปปิ้งกงเป่ย – พระราชวังหยวนหมิง
D3:จูไห่ – ฮ่องกง – วัดแชกุง - กระเช้านองปิง 360องศา - ช้อปปิ้งซิตี้เกท – กรุงเทพ
ดูรายละเอียดทัวร์
(HK046) ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน ราคา 17,900.- โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค
เดินทาง ตลอดเดือน พ.ย. 59 D1:กรุงเทพฯ –ฮ่องกง –กระเช้านองปิง- ช้อปปิ้งซิตี้เกท
D2:รีพัลเบย์-วิคตอเรีย พีค (Mid Level)- วัดเจ้าแม่กวนอิม (Hung Hom)-เจ้าแม่ทับทิม วัดเทียนโห่ว- วัดหยวนหยวน– วัดเจ้าพ่อกวนอู –Symphony of Light
D3:วัดหวังต้าเซียน -วัดแชกุงหมิว –วัดนางชี - อิสระช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ
ดูรายละเอียดทัวร์
(PKG-HKG003) PACKAGE Free&Easy ไม่รวมตั๋ว
ฟรีกระเช้านองปิง 3D2N
ราคา 2,900.- โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค
เดินทาง วันนี้ - ม.ค. 60 ราคานี้รวม
ค่าที่พัก 2 คืน ไม่รวมอาหารเช้า รายละเอียดที่พักดูในโปรแกรม
ค่ารถรับส่ง ไป-กลับ สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน Seat-in-Coach
ซิตี้ทัวร์ (วัดหวังต้าเซียน,วัดแชกุงหมิว,ร้านหยก,ร้านจิวเวอร์รี่)
แถมฟรี!!! บัตรกระเช้านองปิง
(มีรถส่งที่กระเช้านองปิงและรับกลับมาส่งย่านจิมซาจุ่ย เดินทางกลับที่พักด้วยตัวเอง)
ดูรายละเอียดทัวร์
(PKG-SIN001)แพ็กเกจสิงคโปร์ ปัง.ปัง 3 วัน 2 คืน (SL) ราคา 8,899.- โดยสายการบินTigerair
เดินทาง วันนี้ - ต.ค. 59 อัตราค่าบริการรวม
ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–กรุงเทพฯ (ชั้นประหยัด)
ค่ารถบริการตามโปรแกรม
ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
ค่าที่พัก 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน
ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 15 กก.
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
ดูรายละเอียดทัวร์
(PKG-SIN002) แพ็กเกจFull board สิงคโปร์ 4 You 3 วัน 2 คืน (SL) ราคา 13,999.- โดยสายการบินTigerair
เดินทาง วันนี้ - ต.ค. 59 อัตราค่าบริการรวม
ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–กรุงเทพฯ (ชั้นประหยัด)
ค่ารถบริการตามโปรแกรม + ทัวร์บริการโดย Driver Come guide (English Speaking)
ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
ค่าที่พัก 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน
ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 15 กก.
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
ดูรายละเอียดทัวร์
(PKG-BALI001)แพ็กเกจบาหลี จัดเต็ม 4 วัน 3 คืน (FD) ราคา 14,999.- โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย
เดินทาง วันนี้ - ต.ค. 59 อัตราค่าบริการรวม
ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินแอร์เอเชีย
ค่าห้องพักจำนวน 3 คืน (พักห้องละ 2 – 3 ท่าน)
ค่าอาหารตามรายการที่ระบุไว้
ค่ายานพาหนะนำเที่ยวตลอดเส้นทาง (แบบ Seats in coach)
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นบรรยายอังกฤษ (Driver Come Guide)
ค่าเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ดูรายละเอียดทัวร์
(PKG-REP001 ) แพ็กเกจเสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน (WE) ราคา 15,900.- โดยสายการบินThai Smile Air
เดินทาง วันนี้ - ต.ค. 59 อัตราค่าบริการรวม
ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินไทยสไมล์
ค่าห้องพักจำนวน 2 คืน
ค่าอาหารตามรายการที่ระบุไว้
ค่ายานพาหนะนำเที่ยวตลอดเส้นทาง
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นบรรยายไทย
ค่าเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ดูรายละเอียดทัวร์
(PKG-REP002 ) แพ็กเกจเสียมเรียบ - พนมกุเลน 3 วัน 2 คืน (WE) ราคา 16,900.- โดยสายการบินThai Smile Air
เดินทาง วันนี้ - ต.ค. 59 อัตราค่าบริการรวม
ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินไทยสไมล์
ค่าห้องพักจำนวน 2 คืน
ค่าอาหารตามรายการที่ระบุไว้
ค่ายานพาหนะนำเที่ยวตลอดเส้นทาง
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นบรรยายไทย
ค่าเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ดูรายละเอียดทัวร์