(HK016) โปรฮ่องกง..ขาเลาะ !! ทัวร์ฮ่องกง-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน ราคา 8,999.- โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค
วันที่ 2-4 มิ.ย. 60 รับได้ 2 ที่สุดท้าย
วันที่ 16-18 มิ.ย. 60 รับได้ 10 ที่สุดท้าย
วันที่ 1 : กรุงเทพ-ฮ่องกง-เซินเจิ้น-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่
วันที่ 2 : เซินเจิ้น-จำลองหมู่บ้านฮอลแลนด์-ช้อปปิ้งตงเหมิน-โชว์น้ำ3มิติ
วันที่ 3 : เซินเจิ้น-ฮ่องกง-วัดแชกงหมิว-อิสระช้อปปิ้งนาธาน-ฮ่องกง-กรุงเทพ
ดูรายละเอียดทัวร์
(HK015) ทัวร์ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า 3 วัน 2 คืน ราคา 12,900.- โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค
เดินทาง มิ.ย. - ส.ค. 60 วันที่ 1 : กรุงเทพ-ฮ่องกง-รีพัลส์เบย์-วิคตอเรีย พ้อยท์-อิสระช้อปปิ้งนาธาน-จูไห่
วันที่ 2 : จูไห่-สาวงามหวีหนี่-ถนนคู่รัก-ช้อปปิ้งกงเป่ย-พระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์
วันที่ 3 : จูไห่-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง-โบสถ์เซนต์ปอลล์-เซนาโด้ สแควร์-เวเนเชี่ยน-ฮ่องกง-กรุงเทพ
ดูรายละเอียดทัวร์
(HK014) ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์-เซินเจิ้น ราคา 14,900.- โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค
เดินทาง มิ.ย. - ก.ค. 60 วันที่ 1 : กรุงเทพ-ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์+พลุ-เซินเจิ้น
วันที่ 2 : เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-โชว์น้ำ3มิติ
วันที่ 3 : เซินเจิ้น-ฮ่องกง-วัดแชกงหมิว-อิสระช้อปปิ้งนาธาน-ฮ่องกง-กรุงเทพ
ดูรายละเอียดทัวร์
(HK058) ทัวร์ฮ่องกง Summer Sale 3 วัน 2 คืน ราคา 15,900.- โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค
เดินทาง มิ.ย. - ส.ค. 60 วันที่ 1 : กรุงเทพ-ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา-ช้อปปิ้งซิตี้เกท
วันที่ 2 : รีพัลส์เบย์-วีคตอเรียพ้อยท์-นั่งรถรางพีคแทรม-วัดแชกงหมิว-อิสระช้อปปิ้ง
วันที่ 3 : FREE DAY-อิสระช้อปปิ้ง-ฮ่องกง-กรุงเทพ
ดูรายละเอียดทัวร์
(HK057) ทัวร์ฮ่องกง อิ่มบุญ อิ่มใจ 3 วัน 2 คืน ราคา 16,900.- โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค
เดินทาง มิ.ย. - ส.ค. 60 วันที่ 1 : กรุงเทพ-ฮ่องกง-วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงหมิว-วัดนางชี-อิสระช้อปปิ้งนาธาน
วันที่ 2 : รีพัลส์เบย์-วิคตอเรีย พ้อยท์-วัดเจ้าแม่กวนอิม(Hung Hom)-เจ้าแม่กวนอิมวัดเทียนโห่ว-วัดหยวนหยวน-วัดเจ้าพ่อกวนอู-Symphony of Light
วันที่ 3 : พระใหญ่ลันเตา-ช้อปปิ้งซิตี้เกท-ฮ่องกง-กรุงเทพ
ดูรายละเอียดทัวร์
(PKG-HKG002) แพ็คเก็จฮ่องกง Super Value 3 วัน 2 คืน ราคา 2,888.- โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค
เดินทาง มิ.ย. - 10 ก.ค. 60 วันที่ 1 : สนามบินฮ่องกง-ส่งโรงแรมที่พัก
วันที่ 2 : ซิตี้ทัวร์ฮ่องกงครึ่งวัน(วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงหมิว-วัดเจ้าแม่กวนอิม(Hung Hom)-ร้านยา-ร้านจิวเวอร์รี่
วันที่ 3 : อิสระ-สนามบินฮ่องกง
ดูรายละเอียดทัวร์
(PKG-HKG005) แพ็คเก็จฮ่องกง Free & Easy ฟรี !! พระใหญ่ลันเตา 3 วัน 2 คืน ราคา 2,900.- โดยสายการบินการบินไทย
เดินทาง มิ.ย. 60 - 2 ม.ค. 61 วันที่ 1 : สนามบินฮ่องกง-ส่งโรงแรมที่พัก
วันที่ 2 : ซิตี้ทัวร์ฮ่องกงครึ่งวัน(วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงหมิว-ร้านหยก-ร้านจิวเวอร์รี่)ฟรี!! นมัสการพระใหญ่ลันเตา
วันที่ 3 : อิสระ-ส่งสนามบินฮ่องกง
(PKG-HKG006) แพ็คเก็จฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน ราคา 5,900.- โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค
เดินทาง มิ.ย. - 10 ก.ค. 60 วันที่ 1 : สนามบินฮ่องกง-ส่งโรงแรมที่พัก
วันที่ 2 : ซิตี้ทัวร์ฮ่องกงครึ่งวัน-ดิสนีย์แลนด์
วันที่ 3 : อิสระ-ส่งสนามบินฮ่องกง
ดูรายละเอียดทัวร์
(PKG-HKG003) แพ็คเก็จฮ่องกง พัก New World Milliennium 5 ดาว 3 วัน 2 คืน ราคา 6,900.- โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค
เดินทาง มิ.ย. - ส.ค. 60 วันที่ 1 : สนามบินฮ่องกง-ส่งโรงแรมที่พัก
วันที่ 2 : ซิตี้ทัวร์ฮ่องกงครึ่งวัน(วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงหมิว-วัดเจ้าแม่กวนอิม(Hung Hom)-ร้านยา-ร้านจิวเวอร์รี่
วันที่ 3 : อิสระ-สนามบินฮ่องกง
ดูรายละเอียดทัวร์
(PKG-HKG001) แพ็คเก็จฮ่องกง รวมตั๋ว Super Value 3 วัน 2 คืน ราคา 10,900.- โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค
เดินทาง มิ.ย. - ส.ค. 60 วันที่ 1 : กรุงเทพ-ฮ่องกง-อิสระ
วันที่ 2 : ซิตี้ทัวร์ฮ่องกงครึ่งวัน(วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงหมิว-วัดเจ้าแม่กวนอิม(Hung Hom)-ร้านยา-ร้านจิวเวอร์รี่
วันที่ 3 : อิสระ-ฮ่องกง-กรุงเทพ
ดูรายละเอียดทัวร์
(PKG-HKG004) แพ็คเก็จฮ่องกง รวมตั๋ว Free&Easy ฟรี!! พระใหญ่ลันเตา 3 วัน 2 คืน ราคา 11,900.- โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค
เดินทาง มิ.ย. - ส.ค. 60 วันที่ 1 : กรุงเทพ-ฮ่องกง
วันที่ 2 : ซิตี้ทัวร์ฮ่องกงครึ่งวัน
วันที่ 3 : ฮ่องกง-กรุงเทพ
ดูรายละเอียดทัวร์