(VN001-1) ฮานอย-ฮาลอง 4 วัน 3 คืน บินบ่าย (BL) ราคา 8,999.- โดยสายการบินJetstar Airways
เดินทาง ก.ย. - ธ.ค. 59 D1: กรุงเทพฯ – ฮานอย
D2: สุสานโฮจิมินห์ – บ้านโฮจิมินห์ – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – เจดีย์เสาเดียว Tran Quoc Pagoda – เดินทางสู่ฮาลอง
D3: ล่องอ่าวฮาลอง – ถ้ำนางฟ้า – เมืองไฮดวง – ฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ วัดหง็อกเซิน - ช้อปปิ้งตลาดย่านการค้า 36 สาย– หุ่นกระบอกน้ำ
D4: ฮานอย – กรุงเทพฯ
ดูรายละเอียดทัวร์
(TSN001) เทียนสิน-ปักกิ่ง 5 วัน 4 คืน (XW) ราคา 15,900.- โดยสายการบินNokScoot
7-11, 14-18, 21-25 ต.ค.59 D1:กรุงเทพดอนเมือง – เทียนสิน
D2:เทียนจิน - นั่งรถไฟความเร็วสูงไปปักกิ่ง - ร้านชา - หอฟ้าเทียนถาน - ผ่านชมสนามกีฬารังนก -ร้านผ้าไหม - กายกรรมปักกิ่ง
D3:จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ร้านผีซิ่ว - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์ -พระราชวังอวี้เหอหยวน - ร้านไข่มุก
D4:ร้านหยก- กำแพงเมืองจีนด่านจูหยงกวน- ร้านบัวหิมะ ตลาดรัสเซีย- ถนนหวังฟู่จิง
D5: ปักกิ่ง - เทียนสิน(รถ) - ถนนวัฒนธรรมโบราณ- วัดเจ้าแม่ทับทิม- กรุงเทพฯ
ดูรายละเอียดทัวร์
(PKG-HKG003) PACKAGE Free&Easy ไม่รวมตั๋ว
ฟรีกระเช้านองปิง 3D2N
ราคา 2,900.- โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค
เดินทาง วันนี้ - ม.ค. 60 ราคานี้รวม
ค่าที่พัก 2 คืน ไม่รวมอาหารเช้า รายละเอียดที่พักดูในโปรแกรม
ค่ารถรับส่ง ไป-กลับ สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน Seat-in-Coach
ซิตี้ทัวร์ (วัดหวังต้าเซียน,วัดแชกุงหมิว,ร้านหยก,ร้านจิวเวอร์รี่)
แถมฟรี!!! บัตรกระเช้านองปิง
(มีรถส่งที่กระเช้านองปิงและรับกลับมาส่งย่านจิมซาจุ่ย เดินทางกลับที่พักด้วยตัวเอง)
ดูรายละเอียดทัวร์
(PKG-SIN001)แพ็กเกจสิงคโปร์ ปัง.ปัง 3 วัน 2 คืน (SL) ราคา 8,899.- โดยสายการบินTigerair
เดินทาง วันนี้ - ต.ค. 59 อัตราค่าบริการรวม
ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–กรุงเทพฯ (ชั้นประหยัด)
ค่ารถบริการตามโปรแกรม
ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
ค่าที่พัก 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน
ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 15 กก.
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
ดูรายละเอียดทัวร์
(PKG-SIN002) แพ็กเกจFull board สิงคโปร์ 4 You 3 วัน 2 คืน (SL) ราคา 13,999.- โดยสายการบินTigerair
เดินทาง วันนี้ - ต.ค. 59 อัตราค่าบริการรวม
ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–กรุงเทพฯ (ชั้นประหยัด)
ค่ารถบริการตามโปรแกรม + ทัวร์บริการโดย Driver Come guide (English Speaking)
ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
ค่าที่พัก 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน
ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 15 กก.
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
ดูรายละเอียดทัวร์
(PKG-BALI001)แพ็กเกจบาหลี จัดเต็ม 4 วัน 3 คืน (FD) ราคา 14,999.- โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย
เดินทาง วันนี้ - ต.ค. 59 อัตราค่าบริการรวม
ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินแอร์เอเชีย
ค่าห้องพักจำนวน 3 คืน (พักห้องละ 2 – 3 ท่าน)
ค่าอาหารตามรายการที่ระบุไว้
ค่ายานพาหนะนำเที่ยวตลอดเส้นทาง (แบบ Seats in coach)
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นบรรยายอังกฤษ (Driver Come Guide)
ค่าเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ดูรายละเอียดทัวร์
(PKG-REP001 ) แพ็กเกจเสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน (WE) ราคา 15,900.- โดยสายการบินThai Smile Air
เดินทาง วันนี้ - ต.ค. 59 อัตราค่าบริการรวม
ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินไทยสไมล์
ค่าห้องพักจำนวน 2 คืน
ค่าอาหารตามรายการที่ระบุไว้
ค่ายานพาหนะนำเที่ยวตลอดเส้นทาง
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นบรรยายไทย
ค่าเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ดูรายละเอียดทัวร์
(PKG-REP002 ) แพ็กเกจเสียมเรียบ - พนมกุเลน 3 วัน 2 คืน (WE) ราคา 16,900.- โดยสายการบินThai Smile Air
เดินทาง วันนี้ - ต.ค. 59 อัตราค่าบริการรวม
ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินไทยสไมล์
ค่าห้องพักจำนวน 2 คืน
ค่าอาหารตามรายการที่ระบุไว้
ค่ายานพาหนะนำเที่ยวตลอดเส้นทาง
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นบรรยายไทย
ค่าเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ดูรายละเอียดทัวร์