(HK055) Christmas Special ฮ่องกง-นองปิง-จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน ราคา 13,900.- โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค
เดินทาง 24-26 ธ.ค. 59
D1:กรุงเทพฯ – ฮ่องกง –รีพัลเบย์ -วัดแชกงหมิว- อิสระช้อปปิ้งนาธาน –จูไห่
D2:จูไห่–ถนนคู่รัก –สาวงามหวีหนี่ –พระราชวังหยวนหมิง-เซินเจิ้น – โชว์น้ำ 3มิติ
D3:เซินเจิ้น–ฮ่องกง-กระเช้านองปิง 360องศา– พระใหญ่ลันเตา -ช้อปปิ้งซิตี้เกท - กรุงเทพฯ
ดูรายละเอียดทัวร์
(CD001)นครวัต-นครธม-โตนเลสาบ 3 วัน (รถ) ราคา 6,900.- โดยสายการบินThai Smile Air
เดินทาง ธ.ค. - มี.ค. 60
D1: กรุงเทพฯ-อรัญประเทศ-ปอยเปต-เสียมเรียบ-โตนเลสาบ-ตลาดไนท์มาเก็ต
D2: ปราสาทบันทายสรี-ผ่านชมปราสาทแปรรูป- ปราสาทตาพรมนครธม (ปราสาทบายน)–นครวัด-โชว์ระบำอัปสร
D3: วัดใหม่-องค์เจ็ก องค์จอม-ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะ ปอยเปต-อรัญประเทศ-กรุงเทพ ฯ
ดูรายละเอียดทัวร์
(HK053)ฮ่องกง - นองปิง - เซินเจิ้น - จูไห่ 3 วัน 2 คืน ราคา 10,900.- โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค
เดินทาง พ.ย. 59 - มี.ค. 60
D1: กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-กระเช้านองปิง 360องศา-พระใหญ่ลันเตา-เซินเจิ้น
D2: เซินเจิ้น-จูไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-พระราชวังหยวนหมิง+ โชว์ +ช้อปปิ้งกงเป่ย
D3: จูไห่-ฮ่องกง-รีพัลเบย์-วัดแชกงหมิว-อิสระช้อปปิ้งนาธาน-สนามบินฮ่องกง-กรุงเทพฯ
ดูรายละเอียดทัวร์
(HK015)ฮ่องกง - จูไห่ - มาเก๊า 3 วัน 2 คืน ราคา 11,900.- โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค
เดินทาง พ.ย. 59 - มี.ค. 60
D1:กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-รีพัลเบย์-วิคตอเรีย พ้อยท์-อิสระช้อปปิ้งนาธาน- จูไห่
D2:จูไห่-สาวงามหวีหนี่-ถนนคู่รัก-ช้อปปิ้งกงเป่ย-พระราชวังหยวนหมิงหยวน + โชว์
D3:จูไห่-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมค์ปรางค์ทอง-โบสถ์เซนต์ปอลล์-เซนาโด้ สแควร์-เวเนเชี่ยน-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ
ดูรายละเอียดทัวร์
(HK037)ฮ่องกง - ดิสนีย์แลนด์ - จูไห่ - นองปิง 3 วัน 2 คืน ราคา 13,900.- โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค
เดินทาง พ.ย. 59 - มี.ค. 60
D1:กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์-จูไห่
D2:ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-ช้อปปิ้งกงเป่ย-พระราชวังหยวนหมิง
D3:จูไห่-ฮ่องกง-วัดแชกุง-กระเช้านองปิง 360องศา-ช้อปปิ้งซิตี้เกท-กรุงเทพ
ดูรายละเอียดทัวร์
(PKG-HKG003) แพ็คเก็จฮ่องกง Free&Easy ฟรี!! กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน ราคา 3,500.- โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค
เดินทาง วันนี้ - ม.ค. 60
D1 : รับสนามบิน-ส่งโรงแรม (SIC)
D2 : ซิตี้ทัวร์ (วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงหมิว-ร้านหยก-ร้านจิวเวอร์รี่)-ฟรี!! กระเช้านองปิง
D3 : รับโรงแรม-ส่งสนามบิน (SIC)
ดูรายละเอียดทัวร์
(PKG-SIN003) แพ็กเกจสิงคโปร์ WITH NIGHT TOUR 3 วัน 2 คืน (ไม่รวมตั๋ว) ราคา 4,999.- โดยสายการบินJetstar Airways
เดินทาง - 31 มี.ค. 60
D1 : รับท่าน ณ สนามบินสิงคโปร์-NIGHT TOUR (ล่องเรือ Bumboat- รวมค่าขึ้น The Sands Sky Park ที่ Marina Bay Sands- รวมค่าขึ้น Super Tree ที่ Garden by the Bay (-/-/-) *SIC
D2 : อิสระ หรือ ซิตี้ทัวร์ ( (-/-/-)
D3 : รับโรงแรม-ส่งสนามบินสิงคโปร์ (-/-/-) *SIC
ดูรายละเอียดทัวร์
(PKG-LAO002) แพ็กเกจหลวงพระบาง Free&Easy 3 วัน 2 คืน ราคา 8,900.- โดยสายการบินLao Aviation
เดินทาง - 31 มี.ค. 60
D1 : BKK-LPQ QV634 10.25-12.05 - รับสนามบินหลวงพระบาง-ส่งโรงแรมที่พัก (-/-/-)
D2 : อิสระ (B/-/-)
D3 : รับโรงแรม-ส่งสนามบินหลวงพระบาง - LPQ-VKK QV633 07.40-09.20 (-/-/-)
ดูรายละเอียดทัวร์
(PKG-HKG004) PACKAGE DELUXE VIP HONGKONG 3 วัน 2 คืน ราคา 19,900.- โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค
เดินทาง วันนี้ - ม.ค. 60
D1: สนามบินสุวรรณภูมิ –ฮ่องกง (-/-/-)
D2: อิสระตามอัธยาศัย (-/-/-)
D3: ฮ่องกง –ซิตี้ทัวร์ฮ่องกง ( วัดแชกุง- Repulse bay - Victoria Peak (Mid Level) วัดหวังต้าเซียน - ร้านจิวเวอร์รี่ – อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย (-/-/-)
ดูรายละเอียดทัวร์
(PKG-REP001 ) แพ็กเกจเสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน (WE) ราคา 13,900.- โดยสายการบินThai Smile Air
เดินทาง วันนี้ - 31 มี.ค. 59
D1 : องค์เจ็กองค์จอม-พิพิธภัณฑสถานอังกอร์-โตนเลสาบ - ชมโชว์อัปสรา (-/L/D)
D2 : ปราสาทบันทายสรี-ปราสาทตาพรหม-นครธม-ปราสาทบายน-นครวัด (B/L/D)
D3 : วัดทไม-ตลาดซาจ๊ะ-Les Artisans d'Angkor-บารายตะวันตก (B/L/D)
ดูรายละเอียดทัวร์